Foreningen

I Danmark er der indenfor den sidste tid kommet mere fokus på veteraner og veteranpolitikken. Dette har affødt en stigende opmærksomhed fra medier, befolkningen og Forsvaret selv. Veteranprojekter og lignende tiltag har i den seneste tid set dagens lys, som hjælper veteraner på den ene eller anden måde.

For udenforstående kan det, forståeligt nok, være svært at sætte sig ind i, hvad disse veteraner skal have hjælp til. En af disse ting er at fastholde de opbyggede relationer og bånd med ens tidligere kollegaer, som man ofte har haft stærke og grænseoverskridende oplevelser med. Soldater, politi og beredskab, som er udsendt, knytter tætte bånd, og der kan derfor opstå en oplevelse af tomrum, når man af den ene eller anden grund forlader det tidligere ”broderskab” og skal affinde sig med ens nye status som tidligere soldat og nuværende veteran.

Denne problemstilling er kernemotivationen for oprettelsen af Operators Hockey Club, hvor blandingen af tidligere og nuværende tjenestegørende kan fastholde de stærke bånd og forhåbentlig være forebyggende mod følelser som eksklusion og ensomhed.

Alle veteraner er velkomne

Operators Hockey Club er en veteranforening, hvor veteraner mødes omkring sporten ishockey. Det er en mulighed, hvor veteraner kan få motion og samtidig have kontakt med tidligere kollegaer fra tjenesten. Foreningen har hjemsted i Aalborg, men har afdelinger i Århus og København med aktive medlemmer fra hele landet. Vi skelner ikke mellem, om veteraner er skadet eller ej. Hos OPHC er alle velkomne. Har medlemmer skader eller mén efter tjeneste, sætter vi tempoet så alle kan være med. Det er ikke et krav, at mellemmer har spillet ishockey eller kan stå på skøjter.

Menu